- Konkurs Poetycki (2010)
 - Konkurs Poetycki (2009)
 - Konkurs Poetycki (2008)
 - Konkurs Poetycki (2007)
 - Konkurs Poetycki (2006)
 - Konkurs Poetycki (2005)
1. Finał Konkursu „O autentyczną wiarę”  2005
 - Konkurs Poetycki (2004)

KONKURS POETYCKI 2005

Komunikat ogłoszony 6 listopada 2005 r. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Mszanie Dolnej na uroczystości rozstrzygnięcia III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika
„O autentyczną wiarę”

 

Komunikat
III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego
im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę“


Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę”, zainicjowany w 2003 r. przez poetów Zagórza i Podhala w celu nagłośnienia morderstwa dokonanego 11 grudnia 2001 r. w Jelczu – Laskowicach w diecezji wrocławskiej na kapłanie rodem z Mszany Dolnej, zatacza coraz szersze kręgi i staje się konkursem międzynarodowym.
Na tegoroczną III edycję konkursu, który został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej, przysłało prace 225 autorów z całej Polski a także z USA, Kanady, Austrii, Włoch, Białorusi i Ukrainy.
Napłynęło ponad 700 prac o zróżnicowanym poziomie. Wiele utworów świadczy o dobrym warsztacie twórczym poetów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż więcej niż w latach ubiegłych nadesłano utworów bezpośrednio poświęconych pamięci Kapłana – Męczennika Ks. Kan. Józefa Jamroza.
Większość nadesłanych wierszy jest odzwierciedleniem przeżyć ich autorów oraz relacji: Bóg – człowiek a także człowiek i jego bliźni. Zgodnie z założeniem konkursu prawie we wszystkich utworach znalazły odbicie starania o autentyczną wiarę, jaką w sercach ludzi chciał zakorzenić Patron konkursu, zamordowany Ks. Józef Jamróz.
Niektórzy przysyłali swoje pierwsze wiersze. Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego pojawiło się kilku nowych poetów, którzy stwierdzają, że przejście naszego umiłowanego Papieża Polaka do niebieskiej Ojczyzny stało się dla nich inspiracją do twórczości. Nie zostali oni laureatami konkursu, ale podjęte próby rokują nadzieję na przyszłość.
Pojawiły się nawet świadectwa, pochodzące od osób dorosłych, dotyczące nawróceń, jakie miały miejsce po śmierci Piotra naszych czasów – Jana Pawła II.
Jury w składzie: Ks. Andrzej Badura z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Rabki – Zdroju, Pani Dorota Piekarczyk – polonistka, metodyk nauczania języka polskiego, działaczka kulturalna z Mszany Dolnej i Władysława Anna Jamróz – poetka, dziennikarka, polonistka z Mszany Dolnej oceniało utwory poetyckie i utwory napisane prozą.

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała następujące kategorie:
1. Poezja,
2. Wspomnienia, świadectwa,
3. Twórczość dzieci do lat 16.


20 października 2005 r. na wspólnym posiedzeniu jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:


W kategorii POEZJAWyróżnienia
 
Kategoria: Poezja gwarowa:


Kategoria: Wspomnienia

Wyróżnienia
 

Kategoria: Twórczość dziecięca – POEZJA
 

PROZA Kategoria: Twórczość dla dzieci: Proza
 

Wyróżnienia: