- Konkurs Poetycki (2010)
1. Finał Konkursu „O autentyczną wiarę”  2010
 - Konkurs Poetycki (2009)
 - Konkurs Poetycki (2008)
 - Konkurs Poetycki (2007)
 - Konkurs Poetycki (2006)
 - Konkurs Poetycki (2005)
 - Konkurs Poetycki (2004)

KONKURS POETYCKI 2010

Poetycki apel o sprawiedliwość
Już po raz ósmy w Mszanie Dolnej w niedzielę 17 października br. O godz.14.00 rozległ się apel poetów z kraju i zagranicy, którzy poprzez udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i Literackim im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „ O autentyczną wiarę” i „ O ludzkie serce człowieka” wołają o sprawiedliwość.

337 poetów z kraju i zagranicy przysłało na ręce Radnej Powiatu Limanowskiego pani mgr Władysławy Anny Jamróz 1420 utworów na VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. Kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „ O autentyczną wiarę” i „ O ludzkie serce człowieka”. Konkurs , zainicjowany w 2003 r. przez poetów Zagórza i Podhala w celu nagłośnienia morderstwa dokonanego w nocy z 10/11 grudnia 2001 r. w Jelczu – Laskowicach w diecezji wrocławskiej na Kapłanie rodem z Mszany Dolnej , cieszy się wielką popularnością. Stał się już konkursem międzynarodowym. Jest jedną z form wołania o sprawiedliwość. Jest także próbą skłaniania do refleksji nad skarbem wiary , która powinna być autentyczna , o co troszczył się Patron konkursu – Ks. Kan. Józef Jamróz. Jest propozycją podejmowania rozważań nad istotą człowieczeństwa, które powinno się przejawiać ludzkim sercem człowieka. W kategorii : „Twórczość dorosłych ‘’ dominowały utwory poświęcone pamięci Patrona konkursu zamordowanego Ks. Kan. Józefa Jamroza. Wyrażają one ból po stracie wyjątkowego kapłana i są swoistym protestem przeciwko zakrywaniu popełnionej zbrodni. Nie zabrakło też utworów odzwierciedlających duchowe stany ludzi kontemplujących Pana Boga , ukazujących autentyczne przeżywanie wiary w dzisiejszym świecie , wyrażających wdzięczność okazaną Stwórcy za cud istnienia i piękno przyrody. Zgodnie z założeniem konkursu, prawie we wszystkich utworach znalazły odbicie starania o autentyczną wiarę, jaką w sercach ludzi chciał zakorzenić Patron Konkursu. Nowością w konkursie były wiersze o tragedii w Smoleńsku. Odrębnej kategorii : „Twórczość dzieci i młodzieży ‘’ przyświecało hasło : „ O ludzkie serce człowieka ‘’. Treść przysłanych na konkurs wierszy i opowiadań nacechowana była ludzką dobrocią i życzliwością. Jury w składzie : Przewodniczący – Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – poeta, pisarz, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Ks. dr Jerzy Smoleń – poeta, psycholog, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; Ks. dr Bolesław Karcz – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie; mgr Władysława Anna Jamróz – poetka, pisarka, dziennikarka, polonistka w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej, radna Powiatu Limanowskiego, oceniło utwory nadesłane na konkurs. Aby zachęcić uczestników do dalszej twórczości , do rozwijania zainteresowań literackich, przyznało dużo nagród i wyróżnień. W kategorii : „Wspomnienia ‘’ nagrodę specjalną otrzymali : Pani Aniela Nawalaniec i Pan Edward Szczęsnowski z Mszany Dolnej. W kategorii : „Poezja’’ I nagrodę otrzymał Ks. Janusz Kozłowski ze Świdnika i Pan Julian Staniewski z Rabki – Zdroju, II nagrodę Pani Maria Piniańska z Nowego Sącza, III nagrodę Pan Michał Janusz z Lublińca. Przewodniczący jury Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński w przemówieniu stwierdził : „ Wdzięczność jest pamięcią serca .’’ Siostra zamordowanego Ks. Józefa Jamroza oznajmiła : „ Mam moralny obowiązek ukazania światu prawdy o męczeńskiej śmierci mojego brata kapłana. Każdej edycji konkursu towarzyszy Wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela. W tym roku, kiedy obserwujemy nie zawsze właściwy stosunek ludzi do Krzyża, postanowiłam w szczególny sposób uczcić Krzyż i wydałam książkę „Krzyż ponad miastem”, którą oprócz laureatów otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu oraz licznie zgromadzona publiczność biorąca udział w uroczystości. W książce znajdują się wiersze o krzyżu oraz zdjęcia z różnych edycji konkursu .” Władysława Anna Jamróz zwróciła się z apelem do poetów o udział w kolejnym konkursie, którego regulamin znajduje się na stronie : www.morderstwokaplana.com

W uroczystości uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP Prawa i Sprawiedliwości : Edward Siarka, Wiesław Janczyk oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń.