- Konkurs Poetycki (2018)
 - Konkurs Poetycki (2017)
 - Konkurs Poetycki (2010)
- Konkurs Poetycki (2009)
1. Finał Konkursu „O autentyczną wiarę”  2009
 - Konkurs Poetycki (2008)
 - Konkurs Poetycki (2007)
 - Konkurs Poetycki (2006)
 - Konkurs Poetycki (2005)
 - Konkurs Poetycki (2004)

KONKURS POETYCKI 2009

FINAŁ

VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego imienia Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.

Mszana Dolna, 25 października 2009 r.

Serdecznie witam laureatów i uczestników VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.
Już po raz siódmy spotykamy się na uroczystości poświęconej pamięci mojego Brata Ks. kan. Józefa Jamroza, który został zamordowany w nocy z 10/11 grudnia 2001 r. w Jelczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej na plebanii, którą okradziono i podpalono, a następnie zbezczeszczono zwłoki zamordowanego w bestialski sposób Kapłana. Policja w Jelczu-Laskowicach i Prokuratura w Oławie zakryły zbrodnię. Celowo nie wykonały całego szeregu nieodzownych badań i ekspertyz, nie zabezpieczyły śladów i dowodów popełnionego morderstwa. Zbrodniarze, którzy odgrażali Księdzu, że nie dożyje końca roku w związku z tym, że odsunął radę parafialną od kradzieży składek parafialnych, wielokrotnie odgrażali Księdzu, że nie dożyje końca roku. Groźbę wykonali. Zamordowali Księdza Józefa Jamroza w bestialski sposób, podpalili plebanię, wcześniej związali księdza, zakneblowali mu usta i bili go twardymi narzędziami zbrodni. Ksiądz ma złamany nos, szczękę, liczne ślady bicia po głowie, duszenia, wszystkie narządy wewnętrzne ma przekrwione i cały szereg innych obrażeń.
    Pożar pojawił się w kancelarii parafialnej i od razu policja i strażacy, którzy wynieśli wszystkie meble z kancelarii nie znaleźli przyczyny pożaru, ponadto wykluczyli pożar od przewodów elektrycznych.
    To mordercy podpalili w kancelarii, gdyż zależało im na spaleniu ksiąg finansowych, w których za życia jeszcze poprzedniego proboszcza w Jelczu-Laskowicach dokonywali oszustw finansowych, w sprawie których toczyło się dochodzenie na wniosek Urzędu Skarbowego. Badający specjaliści wykluczyli pożar od przewodów elektrycznych. W tej sprawie miał miejsce cały szereg bulwersujących faktów, które miały na celu zakrycie zbrodni. Opisałam je w książce „Kapłan-Męczennik Ks. Józef Jamróz” oraz zawarłam w filmie na płytach DVD, które można obejrzeć w Internecie pod adresem www.morderstwokaplana.com lub zamówić w wydawnictwie pod adresem: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków; Wydawnictwo@witkm.pl. Tym, którzy dokonali zbrodni i tym, którzy ją zakryli, zależy na tym, żeby rodzina Księdza Józefa Jamroza nie mówiła, że to było morderstwo, toteż dalej działają, posługując się ludźmi, którzy nie licząc się z Panem Bogiem publicznie się wypowiadają i próbują wmówić innym, że to nie było morderstwo. Jest to tym bardziej przykre, że te słowa padają czasem z ust ludzi, którzy powinni głosić prawdę.
    Tymczasem mieszkańcy Jelcza-Laskowic przysyłają mi listy, w których piszą kto zamordował mojego Brata Ks. kan. Józefa Jamroza. W liście tym, który otrzymałam 7 kwietnia bieżącego roku czytamy: „Szczęść Boże Pani Władysławo chcemy aby Pani wiedziała jak Rada parafialna w Jelczu-Laskowicach się dołożyła i dokonała śmierci Ks. Józefa Jamroza Brata Pani.”
    Tak więc obcy ludzie, ale ludzie sprawiedliwi, parafianie mojego Brata świadczą o Prawdzie.
Ja nie zamilknę na temat męczeńskiej śmierci mojego Brata Kapłana, gdyż mam moralny obowiązek ukazania światu prawdy, którą chcą zakryć słudzy zła.
    Człowiek powinien dążyć do prawdy, choćby ta prawda kosztowała wiele.
Przykład dążenia do prawdy dał nam wspaniały Kapłan-Męczennik Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Poeci Podhala, którzy byli organizatorami Pierwszego Góralskiego Święta Poezji Religijnej poświęconego pamięci zamordowanego Ks. Kan. Józefa Jamroza nazwali go „góralskim Popiełuszką”.
To z ich inicjatywy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana-Męczennika „O autentyczną wiarę”.
    Postawa innych, którzy domagają się wyjaśnienia tej zbrodni zgodnie z prawdą, jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do udowodnienia prawdy związanej z męczeńską śmiercią mojego Brata.
    Konkurs imienia Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana-Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” będzie kontynuowany. Już od jutra można nadsyłać prace: wiersze, wspomnienia o Ks. Józefie Jamrozie lub o innych Kapłanach-Męczennikach oraz utwory religijne a także wiersze i opowiadania.
    Został wydany pamiątkowy kalendarz obecnego konkursu i na tym kalendarzu znajduje się adres: Władysława Anna Jamróz, Skrytka pocztowa 45, 34-730 Mszana Dolna, na który można wysyłać prace, można też dostarczać mi osobiście. Bardzo proszę, aby wszyscy goście i uczestnicy zabrali sobie kalendarze. Jeszcze raz zapraszam do udziału w kolejnym VIII Konkursie. Niech Wasz udział będzie poparciem moich dążeń do ukazania światu prawdy. Niech pisanie utworów literackich na konkurs „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” wyzwoli jak największe działanie dobra, które jest tak potrzebne w dzisiejszym świecie, gdzie jest dużo zła wyrządzającego krzywdę człowiekowi.
Niech będzie zaczynem nadziei na nowych ludzi plemię, ludzi, którzy nie będą zabijać ani niszczyć innych, a ich życiu będzie przyświecało światło Ewangelii Chrystusowej.
    Tym bardziej zwracam się z apelem „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”, że 7 października bieżącego roku w parafii Matki Boskiej Śnieżnej w Chicago został zamordowany syn mojego najstarszego brata – ksiądz Wacław Jamróz. Tak więc w rodzinie mamy teraz dwóch Księży Męczenników. Niech ten konkurs będzie protestem przeciwko zbrodniom dokonywanym na Kapłanach.KOMUNIKAT


VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego imienia Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.


317 (trzystu siedemnastu) poetów z kraju i zagranicy przysłało na ręce radnej Powiatu Limanowskiego pani mgr Władysławy Anny Jamróz, tysiąc dwieście utworów na VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.
    Konkurs zainicjowany w 2003 r. przez poetów Zagórza i Podhala w celu Nagłośnienia morderstwa dokonanego w nocy z 10/11 grudnia 2001 r. w Jelczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej na Kapłanie rodem z Mszany Dolnej, cieszy się wielką popularnością. Stał się już konkursem międzynarodowym. Jest jedną z form wołania o sprawiedliwość. Jest także próbą skłaniania do refleksji nad skarbem wiary, która powinna być autentyczna, o co troszczył się Patron konkursu – Ks. kan. Józef Jamróz. Jest propozycją podejmowania rozważań nad istotą człowieczeństwa, które powinno się przejawiać ludzkim sercem człowieka.
W kategorii: Twórczość dorosłych dominowały utwory poświęcone pamięci Patrona konkursu zamordowanego Ks. kan. Józefa Jamroza. Wyrażają one ból po stracie wyjątkowego Kapłana i są swoistym protestem przeciwko zakrywaniu popełnionej zbrodni. Nie zabrakło też utworów odzwierciedlających duchowe stany ludzi kontemplujących Pana Boga, ukazujących autentyczne przeżywanie wiary w dzisiejszym świecie, wyrażających wdzięczność okazaną Stwórcy za cud istnienia i piękno przyrody. Zgodnie z założeniem konkursu, prawie we wszystkich utworach znalazły odbicie starania o autentyczną wiarę, jaką w sercach ludzi chciał zakorzenić Patron konkursu.
    Odrębnej kategorii: Twórczość dzieci i młodzieży przyświecało hasło: „O ludzkie serce człowieka”, treść przysłanych na konkurs wierszy i opowiadań nacechowana była ludzką dobrocią, życzliwością i przyjaźnią.
    Jury w składzie: Przewodniczący: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; Ks. kan. Zdzisław Balon, proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie i mgr Władysława Anna Jamróz – poetka, dziennikarka, nauczycielka dyplomowana z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej, Radna Powiatu Limanowskiego, oceniło utworu nadesłane na konkurs. Aby zachęcić uczestników do dalszej twórczości literackiej, do rozwijania zainteresowań literackich, przyznało dużo nagród i wyróżnień. Ponadto każdy z uczestników otrzymało nagrodę książkową i pamiątkowy kalendarz z regulaminem kolejnego konkursu.


Przewodniczący jury:
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński