“Wołanie o sprawiedliwość”

Finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”

 

W niedzielę 28 października 2018r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w kinie Luboń w Mszanie Dolnej wśród licznie zgromadzonych mieszkańców i przyjezdnych gości z różnych miejscowości z całej Polski po raz szesnasty rozległo się poetyckie wołanie o sprawiedliwość w związku z morderstwem dokonanym na Ks. kan. Józefie Jamrozie w nocy z 10-11 grudnia 2001r. na plebani w Jewlczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej.

Ksiądz kan. Józef Jamróz to niezwykła postać, która wpisuje się w historię Kościoła jako kolejny męczennik początku XXI w. To nasz góralski Ks. Popiełuszko (…) Nie możemy na to pozwolić, aby bezkarnie mordowano naszych góralskich Kapłanów, szlachetnych Synów Orkanowskiej Ziemi. Protestujemy przeciwko tej straszliwej zbrodni dokonanej z premedytacją na Kapłanie rodem z Mszany Dolnej – na rozpoczęcie konkursowego finału mówiła miejscowa poetka Barbara Stożek.

Współorganizatorem tegorocznej edycji byli Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk, Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek, Sekretarz Miasta Antoni Róg, Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej, Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej i Oravska Kniżnica w Dolnym Kubinie na Słowacji.

- Spotykamy się w szczególnym roku 2018, kiedy obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości a także 40. rocznicę inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła II oraz 17. rocznicę męczeńskiej śmieci Ks. kan. Józefa Jamroza, co znalazło odbicie w nadesłanych na konkurs wierszach – powiedziała organizatorka konkursu Władysława Anna Jamróz.

Na tegoroczny konkurs 339 uczestników przysłało 1125 prac. Wśród laureatów znaleźli się poeci z Anglii, Niemiec i USA oraz z różnych stron Polski. Nadesłane prace oceniało Jury, w skład którego wchodzili: przewodniczący – Ks. Janusz Kozłowski z Kraśnika – poeta, Agnieszka Sasal – filolog, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Porębie Wielkiej – wiceprzewodnicząca Rady Miasta, oraz poetka, pisarka, polonistka – Władysława Anna Jamróz z Ms zany Dolnej.

Przyznano wiele nagród i wyróżnień w kilku kategoriach:

W kategorii Poezja dorośli:

I nagrodę specjalną otrzymali: P. Agnieszka Aleksandra Archicińska z Warszaw i Kazimierz Surzyn z Makowa Podhalańskiego ;

I nagrodę otrzymali: Ks. Józef Pyrek z Krakowa i Leokadia Baran z Krakowa;

II nagroda – Jadwiga Marzec z Chełmca i Janina Ożóg z Krakowa;

III nagroda – Bogumił Wtorkiewicz z Kielc,

Wyróżnienia specjalne:

  1. Ks. Kazimierz Piwowarczyk z Regulic k. Alwerni

  2. Anna Wilamowska z Milanówka

  3. Emilian Wilamowski z Milanówka

  4. Maria Trzupek z Rupniowa

  5. Helena Maria Stosio z Wałbrzycha

  6. Krystyna Leszkowicz z Kozienic

  7. Piotr Kozielecki z Angilii

Poezja gwarowa:

I nagroda specjalna – Barbara Stożek z Mszany Dolenj o Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa Podhalańskiego ,

I nagroda – Anna Waluś-Sikoń z USA i Zofia Roj-Mrozicka z Zakopanego

W kategorii proza:

I nagroda – Jolanta Maria Grotte z Warszawy, Zbigniew Broński z Krosna, Kazimierz Surzyn z Makowa Podhalańskiego, Krystyna Irgas z Pokrówki k. Chełma

II nagroda – Agnieszka Aleksandra Archicińska z Warszawy,

III nagroda – Maria Kozielecka z Gdyni, Robert Piszcz z Nowego Targu

Wyróżnienie specjalne – Krystyna Śmigielska z Warszawy,

W kategorii Wspomnienia-Świadectwa:

I nagroda specjalna: Ks. Kazimierz Piwowarczyk z Regulic i Prof. Kazimierz Surzyn z Makowa Podhalańskiego

I nagroda: Janina Firlej z Męciny, Jadwiga Marzec z Chełmca,

II nagroda: Julianna Syska z Gostynia

wyróżnienia specjalnej: Bożena Jolanta Bąk z Poznania, Piotr Fałczyński z Ołoboku

W kategorii Malarstwo:

I nagroda – Anna Wilamowska z Milanówka, Anna Bogucka z Zakopanego

wyróżnienie specjalnej: Emilian Wilamowski z Milanówka, Marianna Machlowska z Krakowa

W kategorii Twórczość młodzieży:

Główne nagrody otrzymali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry z Warszawy.

W kategorii Twórczość dzieci:

Główne nagrody otrzymali uczniowie ze szkół w Luboniu, Białobrzegach, Wadowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Targu, Jaworznej, Sechnej, Ujanowic, Jurkowa, Wilczycach, Chyszówek, Nieporętu, Stanisława Pierwszego i Mszany Dolnej.

 

Na zakończenie otwarto kolejną edycję konkursu, a mianowicie już od 29.10.2018r. aż do 20.09.2019r. można nadsyłać prace na kolejny konkurs według dotychczasowego regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.morderstwokaplana.com oraz www.wajamroz.cba.pl

Utwory na konkurs należy przesyłać na adres: Władysława Anna Jamróz, skrytka pocztowa 45, 34-730 Mszana Dolna

Tekst: Władysława Anna Jamróz