Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika
„O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”

Wołanie  o sprawiedliwość

Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”

W niedzielę 22.10.2017 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w kinie Luboń w Mszanie Dolnej wśród licznie zgromadzonych mieszkańców i przyjezdnych gości już po raz piętnasty rozległo się poetyckie wołanie o sprawiedliwość w związku z morderstwem dokonanym na Ks. kan. Józefie Jamrozie w nocy z 10/11 grudnia 2001 r. na plebanii w Jelczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej.

- Konkurs, zainicjowany w 2003 r. przez poetów Zagórza i Podhala w celu nagłośnienia morderstwa dokonanego na kapłanie z Mszany Dolnej, jest głośnym wołaniem o sprawiedliwość, jest apelem do wymiaru sprawiedliwości o ujawnienie prawdy o zbrodni dokonanej na niewinnym kapłanie.
W ciągu piętnastu lat setki poetów napisało tomy wierszy, w których upamiętniło zamordowanego kapłana. Ich utwory są swoistym literackim pomnikiem ku czci kapłana męczennika – powiedziała organizatorka konkursu Władysława Anna Jamróz.

- Ks. Kan. Józef Jamróz to niezwykła postać, która wpisuje się w historię Kościoła jako kolejny męczennik początku XXI w. To nasz góralski Ks. Popiełuszko (…) Nie możemy na to pozwolić, aby bezkarnie mordowano naszych góralskich Kapłanów, szlachetnych Synów Orkanowskiej Ziemi. Protestujemy przeciwko tej straszliwej zbrodni dokonanej z premedytacją na Kapłanie rodem z Mszany Dolnej – na rozpoczęcie uroczystości konkursowego finału mówiła miejscowa poetka Barbara Stożek.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli: Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk, Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej. Patronat medialny sprawują: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Nasz Dziennik” i w tym roku dołączyła „Gazeta Krakowska”.

- Spotykamy się w szczególnym roku 2017, kiedy obchodzimy 100. rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie, w roku 300-lecia koronacji Cudownego Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej i 140. rocznicy Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, co także znalazło odbicie w nadesłanych na konkurs wierszach – relacjonowała siostra Patrona Konkursu.

W grudniu bieżącego roku minie 16. rocznica męczeńskiej śmierci Ks. kan. Józefa Jamroza, o czym pamiętali autorzy wielu utworów.

Na tegoroczną edycję konkursu 253 autorów z kraju i zagranicy nadesłało 789 utworów poetyckich jak i również pisanych prozą a także wspomnienia – świadectwa. Znamienne jest to, że wśród wspomnień – świadectw znajdują się takie, które informują o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Kapłana Męczennika Ks. kan. Józefa Jamroza. Napłynęły także prace malarskie oraz prace plastyczne wykonane przez dzieci.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także poeci z Niemiec, USA oraz Włoch. Ten konkurs jest propozycją podejmowania rozważań nad istotą człowieczeństwa, które powinno się przejawiać ludzkim sercem człowieka.

Jego celem jest także pogłębianie i promowanie wiary chrześcijańskiej, odkrywanie jej skarbu, siły, mocy i nadziei, którą daje człowiekowi idącemu trudnymi drogami współczesności. Patron konkursu – Ks. kan. Józef Jamróz ubolewał nad tym, że ludzie nie mają autentycznej wiary, takiej wiary, która pozwalałby w każdym bliźnim dostrzegać Chrystusa.

Autorzy nadesłanych utworów podejmują próbę refleksji nad relacjami: człowiek i Stwórca, Bóg i stworzenie, nawiązują do objawień Matki Bożej oraz do pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Bulwersuje ich również zbrodnia dokonana na kapłanie.

Jury w składzie:

Ks. Janusz Kozłowski – Przewodniczący Jury – duszpasterz, poeta, literat, krytyk literacki, animator życia sportowego i kulturalnego, laureat i organizator wielu Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Literackich, Świdnik;

Władysława Anna Jamróz – poetka, pisarka, dziennikarka, polonistka, nauczyciel dyplomowany, laureatka wielu Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Literackich, Mszana Dolna;

Agnieszka Sasal – filolog, nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. Orkana w Porębie Wielkiej, Radna rady Miasta Mszana Dolna.


Jury oceniało prace w kilku kategoriach:

W kategorii Poezja – dorośli przyznano 6 głównych nagród, które otrzymali:

I nagroda specjalna – Renata Ceklarz z Kasiny Wielkiej,
I nagroda – Ks. Prof. Józef Pyrek z Krakowa i Leokadia Baran z Krakowa,
II nagroda – Agnieszka Aleksandra Archicińska z Warszawy, Izabela Zubko  z Warszawy i Krystyna Igras z Pokrówki k. Chełma,
III nagroda – Michał Janusz z Lublińca.


W kategorii poezja gwarowa główną nagrodę otrzymali:

Barbara Stożek z Mszany Dolnej, Prof. Kazimierz Surzyn z Juszczyna, Zofia Roj – Mrozicka z Zakopanego, Anna Waluś – Sikoń z USA.

W kategorii Proza główną nagrodę otrzymali:
Zbigniew Broński z Krosna, i Prof. Kazimierz Surzyn z Juszczyna,
II nagroda – Jolanta Maria Grotte z Warszawy
III nagroda – Wanda Wachowicz z Radomska

Proza gwarowa:
I nagroda – Zofia Roj – Mrozicka z Zakopanego, Prof. Kazimierz Surzyn z Juszczyna, Anna Waluś – Sikoń z USA.

W kategorii Wspomnienia – Świadectwa I nagrodę specjalną zdobyli:
Agnieszka Aleksandra Archicińska z Warszawy i Prof. Kazimierz Surzyn z Juszczyna,
 I nagrodę – Janina Firlej z Męciny.

W kategorii Malarstwo
I nagrodę specjalną otrzymał Ks. Wacław Piszczek CM z Krakowa,
I nagrodę – Anna Wilamowska z Milanówka i Anna Bogucka z Zakopanego.

W kategorii twórczość dzieci i młodzieży laureatami zostali uczniowie ze szkół:
w Białobrzegach, w Turynie we Włoszech, w Jaworznej, w Ujanowicach, w Chyszówkach, Jurkowie, Wilczycach i w Stanisławowie Pierwszym oraz z Przedszkola nr 1 w Mszanie Dolnej.

Na zakończenie otwarto kolejną edycję konkursu, a mianowicie już od 23.10.2017 r. aż do 30.09.2018 r. można nadsyłać prace na kolejny konkurs według dotychczasowego regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.morderstwokaplana.com oraz www.wajamroz.republika.pl
Utwory na konkurs należy nadsyłać na adres:
Władysława Anna Jamróz, skrytka pocztowa 45, 34-730 Mszana Dolna