Regulamin

XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS POETYCKI I LITERACKI IM. KS. KAN. JÓZEFA JAMROZA KAPŁANA – MĘCZENNIKA „O AUTENTYCZNĄ WIARĘ” I „O LUDZKIE SERCE CZŁOWIEKA”

dla dzieci młodzieży i dorosłych

Zapraszamy do udziału w kolejnym XXI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim i Literackim imienia Ks. kan. Józefa Jamroza, Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.

Patron Konkursu został zamordowany z 10/11 grudnia 2001 roku w Jelczu-Laskowiczach w diecezji wrocławskiej. Pochodził z Mszany Dolnej i jego ciało spoczywa na tutejszym cmentarzu parafialnym w nagrobku z napisem: „Poniósł śmierć męczeńską za wiarę i sprawiedliwość”. Konkurs jest wyrazem szacunku dla autentycznego kapłaństwa, jakie cechowało Księdza Jamroza oraz kontynuacją jego wysiłków duszpasterskich, aby wiara ludzi była też autentyczna.

Jako prace konkursowe można napisać wiersze i opowiadania o tematyce religijnej lub mówiące o ludzkiej dobroci, życzliwości, przyjaźni oraz o staraniach, aby być prawdziwym człowiekiem. Mogą też być wspomnienia o Ks. Józefie Jamrozie lub utwory poświęcone jego pamięci. Za wspomnienia o Patronie konkursu przewidziana jest nagroda specjalna. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież a także dorośli. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątki konkursowe. Utwory na konkurs (od jednego do trzech) w trzech egzemplarzach – pisane komputerowo, maszynowo lub wyraźnym ręcznym pismem, podpisane godłem – można przesłać do 20 września 2023 r.

na adres:
Władysława Anna Jamróz
skrytka pocztowa 45
34-730 Mszana Dolna

z dopiskiem na kopercie: „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.

Wyjaśniamy, że słowo: „godło” używane w regulaminie konkursów znaczy wybrany przez autora dowolny wyraz pisany w cudzysłowie np. nazwa dowolnego kwiatu itp., którym podpisujemy własne utwory. Do prac, na których pod utworami widnieje tylko godło, dołączamy zaklejoną kopertę, w której powinna się znaleźć kartka z rozszyfrowanym godłem, to znaczy zawierająca imię i nazwisko autora utworu, wiek, szkołę, adres, telefon i krótką biografię.

Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanych utworów oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2023 roku. O dokładnym terminie laureaci i uczestnicy zostaną powiadomieni. Prosimy dzieci, młodzież i dorosłych o składanie utworów na konkurs do 20 września 2023 roku.

Zachęcamy do podjęcia prób własnej twórczości literackiej, która daje dużo satysfakcji i przyczynia się do rozwoju intelektualnego. Pozwala również na wyrażenie własnych myśli i przeżyć oraz przyczyni się do powstania literackiego pomnika wzniesionego Rodakowi Kapłanowi – Męczennikowi księdzu Józefowi Jamrozowi.

Regulamin konkursu oraz zdjęcia z poprzednich konkursów znajdują się w Internecie pod adresami: www.morderstwokaplana.com oraz www.wajamroz.5v.pl

W imieniu organizatorów
Władysława Anna Jamróz