"Wiara i pamięć"

¬ródło nr 50
z dnia
10 grudnia 2006