"Proszę o wszczęcie
ponownego śledztwa"

Nasz Dziennik
z dnia
12 grudnia 2006