Dać świadectwo prawdzie

NASZ DZIENNIK / 29 listopada 2004, Nr 279 (2078)


"Książkę napisałam z potrzeby serca i z mojego obowiązku złożenia w niej świadectwa o tym, że mój Brat - ks. kan. Józef Jamróz, który był kapłanem z autentycznego powołania i starał się rozbudzić w sercach ludzi autentyczną wiarę, został w bestialski sposób brutalnie zamordowany i poniósł śmierć męczeńską".
Ten jakże wymowny zamysł towarzyszył autorce Władysławie Annie Jamróz przy tworzeniu książki "Kapłan-Męczennik Ks. Józef Jamróz". Jest ona świadectwem wiary i ofiary księdza Jamroza, ale również zaangażowania i determinacji samej autorki, która z taką pieczołowitością przypomina nam o swoim bracie.

Niedługo minie trzecia rocznica śmierci ks. Józefa Jamroza. Tragiczne wypadki rozegrały się w nocy z 10 na 11 grudnia 2001 r. w parafii w Jelczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej. Kapłan został napadnięty, w bestialski sposób zamordowany i okradziony, a plebanię sprawcy podpalili dla zatarcia śladów. Organa ścigania w Oławie nie zabezpieczyły śladów zbrodni, wręcz je zacierały, dopuszczając się karygodnych uchybień w swoim działaniu. Ciało księdza Jamroza zbezczeszczono, wynosząc z budynku ok. 4 nad ranem i trzymając na śniegu i mrozie w ogrodzie aż do godz. 14.00. Zignorowały również doniesienie autorki książki o pogróżkach wobec kapłana, związanych z jego jednoznaczną reakcją na dokonywane przez członków rady parafialnej kradzieże składek parafialnych.

Książka przywołuje historię rodziny Jamrozów o bogatych tradycjach patriotycznych i twórczych, w której 11 marca 1949 roku ks. Józef przyszedł na świat. Przedstawia również jego drogę duchową, która prowadziła go od bycia ministrantem do kapłaństwa. Autorka przedstawia tragiczne okoliczności zamordowania ks. Jamroza, echa zbrodni oraz nieudolność organów sprawiedliwości w poszukiwaniu sprawców czy wręcz przemyślność w zacieraniu śladów. W publikacji znajdziemy również utwory poświęcone tragicznie zmarłemu kapłanowi autorstwa Władysławy A. Jamróz oraz nadesłane na I Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. ks. Józefa Jamroza Kapłana-Męczennika - "O autentyczną wiarę". Odnotować należy także zawarte w książce świadectwa poświęcone kapłanowi oraz artykuły prasowe ukazujące się na łamach prasy.
Na koniec wspomnieć warto choć w kilku słowach o samej autorce, polonistce, poetce, dziennikarce, autorce opowiadań i tekstów piosenek religijnych. Zadebiutowała w 1976 r. na łamach "Gościa Niedzielnego". Wydała do tej pory zbiory wierszy: "Bilet do nieba", "Bajki nad Bajkami", "Największa Miłość", "Niebiańskie pejzaże". Jest laureatką ponad dwudziestu ogólnopolskich konkursów poetyckich i literackich. W 2003 r. została m.in. laureatką nagrody Mater Verbi, przyznawanej przez redakcję Tygodnika Katolickiego "Niedziela", i nagrody w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim "O różaniec Jana Pawła II" zorganizowanym przez Sekcję Polską Radia Watykańskiego, parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Ludwinie k. Lublina oraz lubelską edycję tygodnika "Niedziela".
Piotr Mazur

Władysława Anna Jamróz, Kapłan-Męczennik Ks. Józef Jamróz, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy (www.witkm.pl, e-mail: wydawnictwo@witkm.pl), Kraków 2004