„Parlamentarzyści interpelują w sprawie śmierci ks. Józefa Jamroza”
„Krąg się powiększa”

Taki tytuł poprzedza kolejny artykuł, zamieszczony na łamach „Gazety Krakowskiej” z 1 października 2003 roku, dotyczący bulwersującej sprawy bestialskiego morderstwa popełnionego na ks. Józefie Jamrozie. Autor publikacji podpisany inicjałami: „HSZ” dzieli się z czytelnikami nowymi informacjami w tej sprawie: „Trzech parlamentarzystów z naszego regionu w ostatnim czasie, niezależnie od siebie, wystąpiło do ministra sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka z interpelacją w sprawie okoliczności śmierci ks. Józefa Jamroza, pochodzącego z Mszany Dolnej proboszcza w Jelczu - Laskowicach na Dolnym Śląsku.

Ksiądz Jamróz zginął w grudniu 2001 roku w tajemniczym pożarze plebanii. Rodzina uważa, że został zamordowany w celach rabunkowych, a ogień wzniecono dla zatarcia śladów.
W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Oławie prowadziła śledztwo, zakończone umorzeniem, podtrzymanym następnie prawomocnym postanowieniem sądu. Mieszkające w Mszanie Dolnej siostry zmarłego jednak nie dają za wygraną, trafiając ze swoimi wątpliwościami co do okoliczności śmierci brata do redakcji gazet oraz biur poselskich i senatorskich.
O ponowne przeanalizowanie zebranego w sprawie materiału dowodowego i rozpatrzenia możliwości podjęcia umorzonego przez Prokuraturę Rejonową w Oławie postępowania karnego – wystąpił niedawno senator Andrzej Chronowski. W podobnym duchu interpelował prokuratora generalnego poseł Bronisław Dutka.
- Zważywszy na konieczność pełnego odkrycia prawdy oraz coraz szersze zainteresowanie mediów zagadkowymi wydarzeniami zarówno w nocy z 10 na 11 grudnia 2001 roku jak i wcześniejszych dziwnych wydarzeń w parafii Jelcz -Laskowice (...) pozwalam sobie zasugerować konieczność pańskiej interwencji.
Szczególnie interesuje mnie i opinię publiczną, czy wszystkie okoliczności tych zdarzeń zostały dokładnie zbadane i wyjaśnione – napisał poseł Bronisław Dutka. O to samo poprosił m. in. Kurczuka poseł Kazimierz Sas.

W nadesłanych nowosądeckim parlamentarzystom jednobrzmiących w swej warstwie merytorycznej, odpowiedzi Karol Napierski, Prokurator Krajowy przypomina przebieg umorzonego śledztwa. Napierski informuje, że pisma pełnomocnika rodziny zmarłego księdza mogą być traktowane jedynie jako wnioski o zbadanie opisanych w tych pismach spraw w trybie nadzoru służbowego przez właściwego prokuratora, którym w tym przypadku jest Prokurator Apelacyjny we Wrocławiu. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, umożliwiających przyjęcie oceny, że podane okoliczności uzasadniają potrzebę kontynuowania postępowania, może on wydać decyzję o jego podjęciu na nowo.”