„Pamięci ks. Józefa Jamroza”

I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ks. Józefa Jamroza – Kapłana- Męczennika „O autentyczną wiarę” stał się okazją do szerokiego nagłośnienia sprawy morderstwa pełnionego na kapłanie.

W kilkudziesięciu rozmaitych czasopismach o zasięgu regionalnym a także ogólnopolskim ukazały się ogłoszenia o konkursie wraz z przypomnieniem tragicznych wydarzeń bestialskiego morderstwa dokonanego z premedytacją na kapłanie oraz przybliżające czytelnikom sylwetkę szlachetnego Kapłana – Męczennika.

Taki charakter miał artykuł zamieszczony w „Naszym Dzienniku” z 7 lipca 2003 roku. Autor artykułu – Piotr Mazur w artykule zatytułowanym „ Pamięci ks. Józefa Jamroza” tak pisał:
„O autentyczną wiarę” – taki tytuł nosi I Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. ks. Józefa Jamroza – Kapłana Męczennika, który zorganizowało Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju. Jest on wyrazem czci dla księdza zamordowanego w grudniu 2001 roku.

Ksiądz Józef Jamróz przyszedł na świat 11 marca 1949 roku w Mszanie Dolnej. Wywodził się z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych i artystycznych. Jego ojciec Jan i stryj Józef brali udział w wielu bitwach w czasie II wojny światowej. Z kolei wuj, Stanisław Ciężadlik, był malarzem, muzykiem, gawędziarzem i aktorem. Współtworzył teatr Rabcio.
Powołanie kapłańskie ks. Józefa ujawniło się bardzo wcześnie, kiedy jeszcze jako chłopiec oświadczył: „Ja się będę uczył na księdza wysokiego”. Jako ministrant codziennie służył do Mszy Świętej. W maju 1975 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie był wikariuszem w diecezji wrocławskiej: W Łozinie, Kudowie Zdroju, Świdnicy Śląskiej, w kilku parafiach wrocławskich, zaś od 1995 roku w dwóch parafiach w Oławie: w parafii Matki Bożej Pocieszenia oraz świętego Piotra i Pawła.
Zasłynął jako dobry spowiednik. W okresie stanu wojennego odprawiał Msze Święte za Ojczyznę i wygłosił homilię na wiecu „Solidarności” we Wrocławiu. Chętnie służył pomocą, m.in. dzieciom z domu dziecka. W maju 2001 roku objął parafię w Jelczu – Laskowicach, podejmując aktywne działania w celu poprawienia jej złego funkcjonowania. Zaczął się wtedy okres szykan i zastraszania księdza kanonika. Grożono mu, ze nie dożyje przyszłego roku. W nocy z 10 na 11 grudnia 2001 ks. Józef Jamróz został napadnięty, okradziony i zamordowany. Plebanię dla zatarcia śladów podpalono.

Ksiądz Józef Jamróz wybrany został na patrona I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego, który organizuje Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju. Impreza jest druga częścią I Święta Góralskiej Poezji Religijnej, które przebiegać będzie pod hasłem „O autentyczną wiarę”.”