- Regulamin konkursu 2013
- Konkurs Poetycki (2012)
 - Konkurs Poetycki (2009)
 - Konkurs Poetycki (2008)
 - Konkurs Poetycki (2007)
 - Konkurs Poetycki (2006)
 - Konkurs Poetycki (2005)
 - Konkurs Poetycki (2004)

KONKURS POETYCKI 2012
„O autentyczną wiarę”- finał 2012

Finał jubileuszowego X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”

W niedzielę 21 października 2012 r. w Kinie „Luboń” w Mszanie Dolnej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom i uczestnikom X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. Józefa Jamroza Kapłana Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”. Obecna edycja konkursu okazała się szczególnie owocna, ponieważ 447 poetów z kraju i zagranicy przysłało ok. 1500 utworów pisanych wierszem, prozą oraz wspomnienia- świadectwa. Finał tegorocznego, jubileuszowego, bo już dziesiątego konkursu przypada w szczególnym roku, który Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rokiem Wiary. Jest to imponujące, że hasło konkursu jednoczy się z dążeniami Piotra naszych czasów, który troszczy się o autentyczną wiarę dla każdego człowieka. Taką troskę przejawiał też Patron konkursu, zamordowany w Jelczu- Laskowicach w 2001 r., Ks. kan. Józef Jamróz, rodem z Mszany Dolnej. Obecna edycja konkursu okazała się szczególnie owocna, ponieważ 447 poetów z kraju i zagranicy przysłało ok. 1500 utworów pisanych wierszem, prozą oraz wspomnienia- świadectwa. Licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać wspomnień o cenionym Kapłanie Ks. Józefie Jamrozie oraz recytacji poezji w wykonaniu autorów przybyłych z różnych stron kraju. Trzy równorzędne pierwsze nagrody w kategorii „Poezja” otrzymali: Pani Agnieszka Aleksandra Archicińska z Warszawy, Pan Julian Staniewski z Rabki Zdroju oraz Pan Kazimierz Surzyn z Juszczyna, zaś w kategorii „Wspomnienia- świadectwa” nagrodę specjalną otrzymał Pan Kazimierz Surzyn, który złożył potwierdzenie (poparte zaświadczeniami lekarskimi )świadectwa , przysłanego w ubiegłym roku, o uzdrowieniu swojego ojca za wstawiennictwem Ks. Józefa Jamroza. Ponadto we wszystkich kategoriach przyznano kilkadziesiąt nagród i wyróżnień. Konkurs, zainicjowany w 2001 r. przez poetów Zagórza i Podhala w celu nagłośnienia morderstwa dokonanego w nocy z 10/11 grudnia 2001 r. w Jelczu- Laskowicach w diecezji wrocławskiej na Ks. kan. Józefie Jamrozie, cieszy się dużą popularnością, staje się nawet konkursem międzynarodowym, bowiem na każdą edycję konkursu napływają utwory z wielu krajów. Ten konkurs jest propozycja podejmowania rozważań nad istotą człowieczeństwa, które powinno się przejawiać ludzkim sercem człowieka. Jego celem jest także pogłębianie i promowanie wiary chrześcijańskiej, odkrywanie jej skarbu, siły i mocy, którą daje człowiekowi idącemu trudnymi drogami współczesności. Patron konkursu , Ks. kan. Jozef Jamróz ubolewał nad tym, że ludzie nie maja autentycznej wiary, która pozwalałaby w każdym bliźnim dostrzegać Chrystusa. Autorzy nadesłanych utworów podejmują próbę refleksji nad relacjami : człowiek i Stwórca, Bóg i stworzenie, nawiązują do pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, podkreślając jego mesjański wymiar i bulwersuje ich zbrodnia dokonana na niewinnym Kapłanie. Jury w składzie: Przewodniczący – Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz również wykładowca tegoż Uniwersytetu , Ks. dr Bolesław Karcz – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Ks. dr Jerzy Smoleń, poeta, psycholog, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; mgr Władysława Anna Jamróz, poetka, pisarka, dziennikarka, polonistka w Zespole Szkół nr 1 w Mszanie Dolnej, radna powiatu limanowskiego, siostra zamordowanego Patrona konkursu, organizatorka jubileuszowej uroczystości.

Pod koniec uroczystości otwarto kolejną edycję konkursu i już 22 października 2012 r. można nadsyłać prace na nowy konkurs na adres : Władysława Anna Jamróz, skrytka pocztowa 45, 34- 730 Mszana Dolna. Regulamin konkursu znajduje się w Internecie pod adresem : www.morderstwokaplana.com